English
 
  за нас   машини   услуги   галерия   клиенти   кариери   контакти
 
   
 
  изисквания
 
  FTP сървър
  заявка за оферта
   
 

Дружеството е създадено през 1991 година, като рекламно сту­дио за графичен дизайн и предпечат. Седем години по-къс­но е за­купена първата офсетова печатна машина HEIDELBERG, която пос­тавя началото на днешната Печатница 2М.

През 2005 година Печатница 2М пренася дейността си в нова мо­дерна производствена база, изградена на площ от 2500 кв.м Производственото оборудване непрекъснато се обновява и раз­ширява, като до края на 2006 година са инвестирани над 3,5 ми­лиона евро.

Днес Печатница 2М заема водещо място в производството на ви­сококачествени полиграфически продукти: етикети и опа­ков­ки, каталози, проспекти, плакати, календари. Изграден е пер­фек­тен екип от специалисти, а качеството и екс­пе­ди­тив­ност­та са се превърнали в синоним за нашата работа.

Ние знаем!
Ние можем!
Ние го правим... по-добре!

 

 
     
 
  екип
  документи
     
     
     

 

 

   
  © 2008 2M Print | Created by Vilex